Trang chủSản phẩmVật Tư Xử Lý NướcMáy điện phân

Trang chủSản phẩmVật Tư Xử Lý NướcMáy điện phân

Máy điện phân

Báo giá ngay

Ứng dụng của máy điện phân trong kiểm tra nước sinh hoạt: Loại máy sử dụng trong trường hợp này là sử dụng cặp cực bằng sắt (Fe) và nhôm (Al). Thông qua điện phân để đánh giá các hoạt chất hoà tan trong nước.