Trang chủSản phẩmVật Tư Xử Lý NướcĐồng Hồ Áp Suất – Lưu Lượng KếBÚT TDS

BÚT TDS

Báo giá ngay

Chỉ số TDS: Total Dissolved Solids là chỉ số đo tổng lượng chất rắn hoà tan, tổng số các ion mang điện tích, bao gồm khoáng chất, muối hoặc kim loại tồn tại trong một khối lượng nước nhất định, thường được biểu thị bằng hàm số mi/L hoặc ppm (phần nghìn). TDS thường được lấy làm cơ sở ban đầu để xác định mức độ sạch của nguồn nước.